Tender List
Tender on Echocardiography Machine (ECHO Machine), Neurosurgical microscope, Neurosurgical High speed Drill Machine
Publish Date: 2012-11-30 13:57:57             Last Date: 2012-12-05 16:00:00
शिलबन्दि बोलपत्र आव्हान
यस काठ्मान्डु मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताका लागि Echocardiography Machine (ECHO Machine),Neurosurgical microscope, Neurosurgical High speed Drill Machine (Electrical/Pneumatic)  / ENT Microscope अति आवश्यक परेकोले सो मेशिन आपुर्ति गर्न ईच्छुक भ्याटमा दर्ता कम्पनि तथा फर्महरुबाट यस अस्पतालको केन्द्रीय कार्यलय सिनामगंलमा मिति २०६९ साल मंसिर २० गते बुधवार कार्यलय समय ४ बजे भित्रमा शिलबन्दि बोलपत्र आव्हान गरिन्छ।
  1. Neurosurgical High speed Drill Machine (Electrical /Pneumatic)
  2. Echocardiography Machine (ECHO Machine)
  3. Neurosurgical microscope
  4. ENT Microscope

 

Visitors: