Written Exam for Staff Nurse
यस कलेज शिक्षण अस्पतालमा रिक्त स्टाफ नर्स पदमा पदपुतीका लागी आवेदन माग गर्दा रितपुर्वक आवेदन
पेश गरेका आवेदकहरुको छनोट प्रकृया अन्तरगत निम्नानुसारको मिति र समयमा लिखित परिक्षा हुने
भएको जानकारी गराईन्छ।

मिति: २०९६ मसिर २३ गते बिहान ९:०० बजे
स्थान: आधारभुत विज्ञान भावन
काठमाडौं  मेडिकल क्लेज
दुवाकोट, भक्तपुर ।

आवेदकहरुको प्रवेश पत्र मिति २०६९ मसिर २१ गते दिउसो १:०० देखि ४:०० वजे सम्म दिईनेछ।कृपया आफ्नो दर्ता स्लीप लिएर आउनुहोला।

मानव ससाधन विभाग
काठमाडौं मेडिकल कलेजपुन सच्चाईएको