Final List of 15Tth Batch MBBS Admission 2011
ADMISSION MUST BE TAKEN BY MONDAY 4:00 PM 26TH SEPTEMBER 2011
               
S.No. KUMET Reg.No. NAME OF THE CANDIDATES          
1 NMC/110047 JAYA PRAKASH SHAH          
2 KDC/110897 NILESH KUMAR MISHRA          
3 NMC/110173 KRIPA TIWARI          
4 KUSMS/110722 SHARMILA BANJADE          
5 KDC/111085 SHRISTI SHRESTHA          
6 NMC/110683 SHREYA BHANDARI          
7 KDC/110961 RAVI SULABH          
8 KUSMS/110593 RUKHSON BASNET          
9 KUSMS/110870 NEHA AMATYA          
10 KUSMS/110058 ERA RAWAL          
11 KUSMS/110756 ANURAG KUMAR RAY          
12 KUSMS/110223 SAMEER BOHARA          
13 NMC/110180 YASH BHATTARAI          
14 NMC/110279 BIJAY SHRESTHA          
15 KDC/110967 SRIJA UPRETI          
16 KDC/111172 ASHMA SHAHI          
17 KUSMS/110074 SUNIL K.C.          
18 KDC/110687 SANJIV KUMAR YADAV          
19 KUSMS/110429 AMIT KUMAR YADAV          
20 KDC/110661 AMAN YADAV          
21 KDC/110870 USHA KHANAL